Nyheter Projekt

 

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 
 
Inbjudan till utbildningstillfälle och till föreningsstämman 20 april 2017:
 
 
OBS! Önskar man delta på både utbildningen och på föreningsstämman behöver man anmäla sig till vart och ett av dessa evenemang. 
 
 

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Jämförelse av solcellsanläggningar

Startdatum: 2016

Sammanfattning:
Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö.