Nyheter Projekt

 

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 
 

GodaHus-dagen 2018

Medlemmar välkomnas till GodaHus-dagen 30 november i Växjö!

Se inbjudan

Anmäl dig senast 28 november. 

 

Engagerade deltagare på nya Energisamordnarkursen

”Detta skulle jag aldrig ha tänkt på innan jag gick denna kursen”

LNUs och GodaHus nya Energisamordnarkurs har nu haft sina två första tillfällen. Deltar på kursen gör strax över 30 personer från kommunala bolag, konsultbolag, m.m från hela Småland.
Enligt Katarina Rupar-Gadd, kursansvarig på LNU, är deltagarna väldigt engagerade i diskussionerna, bidrar aktivt till kursen utveckling med sina olika arbetsperspektiv och reflekterar över den nya kunskapen de fått. De har bland annat fått nya infallsvinklar kring hur energiförbrukningen påverkas beroende av kultur, tradition och vilken grupp människor som bor i en byggnad, samt vikten av att ta lärdom av gamla misstag när vi bygger nytt eller energirenoverar. Två studiebesök har gjorts i samband med kurstillfällena; på VEAB och på en fuktrenoverad kommunal byggnad.
 
Nästa kurstillfälle blir i mitten av november. Läs mer om Energisamordnarkursen
 

Välkommen till Energiting Sydost 16 november i Blomstermåla!

På årets energiting lyfter vi affärsmodeller, verktyg och system som vi har till förfogande för att skapa ett hållbart samhälle. Se inbjudan

Anmäl dig senast 2 november.  

Läs mer på energitingsydost.se

Energiting Sydost arrangeras av Energikontor Sydost, Mönsterås kommun, Kalmar Energi och Länsstyrelsen i Kalmar. 


Inbjudan till Skruvarträff i Ljungby 18-11-07

Snart är vintern här! Därför erbjuder vi er en grundutbildning i värmesystemets funktion. Utbildningen är riktad till fastighetsskötare, fastighetstekniker, förvaltare etcetera som vill få baskunskaper om värmesystem. Vi kommer att hålla till i Ljungby Arena och kommer även att ha en kortare information om arenans funktioner.
 

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Energianalys av nybyggt trygghetsboende

Startdatum: 2018

Sammanfattning:
Energy analysis of newly built house with the concept of safe living