Nyheter Projekt

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 
 

Aktuellt

Tips!

Webbinarium om vätgas som fossilfri lösning i byggnader

21 april kl. 10.00 - 12.00 arrangeras ett webbinarium om vätgas inom Energisamverkan Blekinge. Vårgårda Bostäders fd. vd Jan Thorsson berättar om Vårgårdas erfarenheter av vätgaslagring. Läs mer i inbjudan.  


Ansök till kursen Energisamordnare på LNU!

Nu är det dags att ansöka till nya omgången av Energisamordnare 7,5 hp - kursen utvecklad av Linnéuniversitetet i samarbete med GodaHus.

Träffar hösten 2020:
17-18 september
15-16 oktober
12-13 november
10-11 december 
 

Se broshyren med anmälningslänk!


Framskjutet möte - GodaTech

Nästa möte inom GodaTech flyttas från 1 april
till 26 augusti.

För frågor kontakta Per Bengtsson, tel 070-4648864


Inbjudan till Skruvarträff!

16 april är det dags för Skruvarträff i Kalmar. Tema: EcoDriving av fastigheter och energiprodukter VVS

Läs inbjudan. Anmäl dig senast 3 april!


Nyhetsbrev februari

Läs det första nyhetsbrevet för 2020!


Seminarium - Från energislöseri till värdeskapande fastighetsförvaltning

Ronneby 14 februari 2020. Läs inbjudan och program.


Skruvarträff

GodaHus genomförde en Skruvarträff hos IV Produkt i Växjö den 26 november. Intresset var som vanligt stort, drygt 40 personer deltog, och fick höra Per-Eric Magnusson berätta om IVP i allmänhet och om sina nyheter EcoHeater och Thermocooler i synnerhet. Båda nya effektiva ventilationslösningar. Dessutom gav han ett flertal goda tips om ventilation, fläktar, energianvändning och ekonomi i allmänhet. Per Wickman berättade om OVK och Radon. Se presentation.

I Skruvarträffen ingick både ett studiebesök på Burde Förlag  AB och en visning av IVP´s fabrik och Innovation Center. Se presentation från Burde.


Samverkansplattform för hållbara byggnader i Blekinge

För att underlätta samarbete mellan de olika aktörerna inom fastighetssektorn startar nu projektet Energisamverkan Blekinge. Målet är att etablera en regional samverkansplattform som ska leda till koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge. Läs mer


Nytt spännade projekt med GodaHus som partner

Växjö kommun meddelar att de fått besked att ett unikt och prestigefullt EU-projekt som ska utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité, har blivit godkänt. Konsortiet består av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. Läs mer


 

Två nya examensarbeten godkända

Rebecca Karlsson handledd av Katarina Rupar-Gadd på LNU och företagsrepresentanterna Eva Gustafsson & Linus Björnlund, Conservator AB genom Goda Hus. Exjobbet handlar om en klimatanalys av två kulturhus. Med hjälp av relativ fuktighet och temperatur analysera och beräkna mögeltillväxt. Läs hela rapporten här.

Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer heter det andra exjobbet, skrivet av Oscar Davidsson & Marcus Obrelius. Handledare LNU var Ambrose Dodoo & Whokko Schirén och företag var Margareta Alriksson. Läs rapporten här.

 


Film om kvarteret Alabastern i Växjö

Se Stefan Olsson intervjuas om den stora renovering med fokus på energieffektivisering som kv. Alabastern i Växjö genomgått, Renoveringen är en del av projektet READY och har resulterat i en förminskning av energianvändningen med 50 %. Se filmen här

 


Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

I juni arrangerades en konferens om energifrågan i byggprocessen enligt PBL av SKL. Här kan du se konferensen i efterhand samt läsa dokumentationen. 


Nya examensarbeten

I juni presenterade Ida Andersson sitt examensarbete på Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik. Titeln är Optimal fönsterstorlek, en optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast. Läs examensarbetet här

 

Annie Runesson, Kim Nguyen, Marcus Lipczynski, Matilda Wilsson presenterade sitt examensarbete AlvEl - Analys av Alvesta kommunhus fastighetselförbrukning. Även detta examensarbete utfördes vid Linnéuniversitetet, vid Institutionen för teknik. Läs examensarbetet här


 

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Energianalys av nybyggt trygghetsboende

Startdatum: 2018

Sammanfattning:
Energy analysis of newly built house with the concept of safe living