Nyheter Projekt

 

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregioenen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum för energieffektivabyggnader. Detta vill man uppnå genom att:

  • Främja arbete med kvalitets- och kompetensutveckling
  • Leda projekt som styrelsen/medlemmarna önskar utveckla
  • Verka för effektivisering och samordning av branschövergripande utvecklingsprojekt med metoden  ”byggandet som system och helhetstänkande” som grund.
  • Särskild inriktning mot renovering och ombyggnader
 
GodaHus deltog i Energimyndighetens program LÅGAN under hela dess projektperiod 2010-2014 - Läs mer.
 
Videum vinnare av GodaHus energipris 2015.

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Jämförelse av solcellsanläggningar

Startdatum: 2016

Sammanfattning:
Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö.