Nyheter Projekt

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregioenen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum för energieffektivabyggnader. Detta vill man uppnå genom att:

  • Främja arbete med kvalitets- och kompetensutveckling
  • Leda projekt som styrelsen/medlemmarna önskar utveckla
  • Verka för effektivisering och samordning av branschövergripande utvecklingsprojekt med metoden  ”byggandet som system och helhetstänkande” som grund.
  • Särskild inriktning mot renovering och ombyggnader
 
GodaHus deltog i Energimyndighetens program LÅGAN under hela dess projektperiod 2010-2014 - Läs mer.
 
Videum vinnare av GodaHus energipris 2015.

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 2

Startdatum: 2014

Sammanfattning:
Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två flerbostadshus i Växjö.