Nyheter Projekt

 

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 
 

Sista nyhetsbrevet för året!

Här kommer det senaste som hänt i GodaHus!
God jul och Gott nytt år!

GodaHus satsar på medlemsnytta

Den 30 november genomförde vi den första GodaHus-dagen på LNU i Växjö. Vi var ett femtontal närvarande.

Ordf. Christer Carlsson hälsade välkommen och gav oss en inledning innehållande det mest aktuella i vår förening, bla Skruvar-träffen i Ljungby, Solstrålemötet på Landstinget i Blekinge och GodaTech´s utflykt till Lund.

Per Wickman, Eva Gustavsson och David Lander berättade om de exjobb som drevs i våras i föreningens namn tillsammans med LNUs studenter. Undertecknad berättade om föreningens nya projekt som handlar om dialog med branschen om bygglovshanteringen i våra kommuner. Ambrose Dodoo berättade om sin forskning om ventilationssystem och miljöpåverkan och hans LNU-kollega Katarina Rupar Gadd presenterade exjobbet Ventilation i flerbostadshus-hur fungerar den ur ett fuktperspektiv? som genomförts med handledning av Conservator, samt presenterade den pågående Energisamordnarkursen som har 30 studerande!

Som avslutning på förmiddagen berättade v. ordf Magnus Fransson om den medlemsenkät som styrelsemedlemmar kommer att ha med sig vid medlemsmöten i föreningen under jan-feb. Enkäten ställer frågor om hur man upplever aktiviteterna i GodaHus och hur vi kan bli bättre på att leverera medlemsnytta. Resultatet kommer att delges på nästa årsstämma, 26 april 2019.

Före den avslutande gemensamma lunchen hade vi en öppen diskussion om Godahus och vår verksamhet. Några punkter som berördes var:

  • Vi måste ta in brukaren av fastigheterna då det gäller att hushålla med energin.
  • Kan vi köra vissa GodaHus-möten över webben?
  • Ska vi introducera ”GodaHus-luncher” med vidhängande intressant föredrag och därefter diskussion?
  • Använd Ambrose som lektor och kommande doktorand i vårt utvecklingsarbete!

Spännande uppslag som vi tar med i styrelsearbetet framåt!

/ Stefan Olsson, vd GodaHus

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Energianalys av nybyggt trygghetsboende

Startdatum: 2018

Sammanfattning:
Energy analysis of newly built house with the concept of safe living