Nyheter Projekt

Välkommen till GodaHus

– Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
 
 

Aktuellt
 

 

GodaHus nyhetsbrev juni 2020

Här kommer det senaste nyhetsbrevet från GodaHus. Glad sommar!


Två nya exjobb från Linnéuniversitetet upplagda

  • Projekt UPP.N.Å - En utvärdering av två olika energisystem i en lägenhetsbyggnad i Åseda som drivs av batterier alternativt vätgas
  • Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus

Dessa exjobb hittas under Projekt.


Tamarinden - Sveriges första hållbara stadsdel

4 juni arrangerades ett webbinarium inom Energikontoren Sverige där Örebrobostäder berättade om den planerade stadsdelen Tamarinden som ska börja byggas 2021. Tamarindern kan bli den första stadsdelen i Sverige där husen kan skicka el mellan sig med hjälp av ett lokalt elnät. Se det inspelade webbinariet


Energismart stad - se webbinarierna i efterhand!

Den 27 maj 2020 arrangerade Växjö kommun ett webbinarium i fyra fristående delar om de innovativa åtgärder som Växjö testat för att bli en energismart stad.
 

  • Strategisk styrning för energismart stad - Växjös fyra nycklar till framgång
  • Halvera energianvändningen i miljonprogrammet – så här gör du!
  • Smarta energiloopar nyttjar energisystemet till fullo
  • Oväntad utveckling – hyresgästportal blev startskott för den smarta staden

Samtliga webbinarium kan du se i efterhand på energismartstad.se

Energismart Stad arrangerades för att presentera resultaten från det mångåriga projektet Ready - om energieffektiv renovering av hyreshuslägenheter, som här i Växjö har utgått ifrån renoveringen av lägenheter i kvarteret Alabastern.

 


Inspelat webbinarium om utlysning från EUCF

25 maj öppnar EUCF (European City Facility) sin utlysning för kommuner som vill ha hjälp att ta fram ett finansieringskoncept. Man kan söka och få en klumpsumma på 60 000 Euro för arbetet (medfinansiering krävs inte). Med anledning av detta arrangerade Klimatkommunerna och Energikontor Sydost ett webinarium 5 maj för att reda ut hur ansökningsprocessen går till m.m. Det inspelade webbinariet finns nu att se på Klimatkommunernas Youtube-kanal
 

Inspelat webbinarium om att ställa energikrav och krav på LCC i upphandling.

Föreläsning från 18 maj med Daniel Svensson, vd på Energy Service Management, arrangerat inom Energisamverkan Blekinge. 

Se inspelat webbinarium


Webbinarium: Gröna lån - för gröna investeringsprojekt

29/4 arrangerade Energisamverkan Blekinge en digital föreläsning med Patrik Stenman från Kommuninvest. 

Vill du titta på den inspelade föreläsningen, klicka här. 


Skruvarträffen framskjuten

Skurvarträffen som skulle hållts i Kalmar 16 april har blivit framskjuten till hösten. Barna Benedek återkommer längre fram med aktuellt datum. 


Nyhetsbrev april 2020

Läs GodaHus senaste nyhetsbrev!


Ansök till kursen Energisamordnare på LNU!

Nu är det dags att ansöka till nya omgången av Energisamordnare 7,5 hp - kursen utvecklad av Linnéuniversitetet i samarbete med GodaHus.

Träffar hösten 2020:
17-18 september
15-16 oktober
12-13 november
10-11 december 
 

Se broshyren med anmälningslänk!


Framskjutet möte - GodaTech

Nästa möte inom GodaTech flyttas från 1 april
till 26 augusti.

För frågor kontakta Per Bengtsson, tel 070-4648864


Nyhetsbrev februari

Läs det första nyhetsbrevet för 2020!


Skruvarträff

GodaHus genomförde en Skruvarträff hos IV Produkt i Växjö den 26 november. Intresset var som vanligt stort, drygt 40 personer deltog, och fick höra Per-Eric Magnusson berätta om IVP i allmänhet och om sina nyheter EcoHeater och Thermocooler i synnerhet. Båda nya effektiva ventilationslösningar. Dessutom gav han ett flertal goda tips om ventilation, fläktar, energianvändning och ekonomi i allmänhet. Per Wickman berättade om OVK och Radon. Se presentation.

I Skruvarträffen ingick både ett studiebesök på Burde Förlag  AB och en visning av IVP´s fabrik och Innovation Center. Se presentation från Burde.


Samverkansplattform för hållbara byggnader i Blekinge

För att underlätta samarbete mellan de olika aktörerna inom fastighetssektorn startar nu projektet Energisamverkan Blekinge. Målet är att etablera en regional samverkansplattform som ska leda till koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge. Läs mer


Nytt spännade projekt med GodaHus som partner

Växjö kommun meddelar att de fått besked att ett unikt och prestigefullt EU-projekt som ska utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité, har blivit godkänt. Konsortiet består av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. Läs mer


Två nya examensarbeten godkända

Rebecca Karlsson handledd av Katarina Rupar-Gadd på LNU och företagsrepresentanterna Eva Gustafsson & Linus Björnlund, Conservator AB genom Goda Hus. Exjobbet handlar om en klimatanalys av två kulturhus. Med hjälp av relativ fuktighet och temperatur analysera och beräkna mögeltillväxt. Läs hela rapporten här.

Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer heter det andra exjobbet, skrivet av Oscar Davidsson & Marcus Obrelius. Handledare LNU var Ambrose Dodoo & Whokko Schirén och företag var Margareta Alriksson. Läs rapporten här.

 


Film om kvarteret Alabastern i Växjö

Se Stefan Olsson intervjuas om den stora renovering med fokus på energieffektivisering som kv. Alabastern i Växjö genomgått, Renoveringen är en del av projektet READY och har resulterat i en förminskning av energianvändningen med 50 %. Se filmen här

 


Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

I juni arrangerades en konferens om energifrågan i byggprocessen enligt PBL av SKL. Här kan du se konferensen i efterhand samt läsa dokumentationen. 


Nya examensarbeten

I juni presenterade Ida Andersson sitt examensarbete på Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik. Titeln är Optimal fönsterstorlek, en optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast. Läs examensarbetet här

 

Annie Runesson, Kim Nguyen, Marcus Lipczynski, Matilda Wilsson presenterade sitt examensarbete AlvEl - Analys av Alvesta kommunhus fastighetselförbrukning. Även detta examensarbete utfördes vid Linnéuniversitetet, vid Institutionen för teknik. Läs examensarbetet här


 

Senaste nyheterna

Läs alla nyheter

Exempel på ett av våra projekt

Projekt: Från självdrag till FTX

Startdatum: 2011-10-03

Sammanfattning:
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Exempel på ett exjobb

Projekt: Projekt UPP.N.Å -En utvärdering av två olika energisystem i en lägenhetsbyggnad i Åseda som drivs av batterier alternativt vätgas

Startdatum: 2020-06-07

Sammanfattning:
Syftet med den här rapporten är att utvärdera energibesparingar och kostnader för en helhetslösning av ett smart energisystem i en nybyggd fastighet i Åseda. Fastigheten har kvalificerat för bidrag från boverket för sin planerade användning av solhybrider, batterilagring alternativt tillsammans med vätgaslagring, bergvärme med kylanläggning, dagvattenhantering och digitalisering.