Nyheter Projekt

Fortbildning

2018

Testgenomförande av kursen Energisamordnare 7,5 poäng på Linnéuniversitetet. Läs mer under Samverkanspartner och i detta nyhetsbrev.

 

2017

24 november - Erfarenheter av de ca 25 examensarbeten där GodaHus varit sponsor och handläggare - Personal LNU och nya studenter bjuds in för inspiration.
 
13 oktober - Kurstillfälle BBR 25/BEN2, 13 oktober i Växjö Se inbjudan
 
12 oktober - Energilyftet i Mönsterås12 se inbjudan
 
27 september - Utbildning för Skruvarna
 
19 januari 2017 - Totalmetoden – att beräkna lönsamhet och genomföra energieffektiviseringar! 
 

2016

Expertkompetens för träbyggande.

Under hösten 2016 ger Linneuniversitetet följande kurser för yrkesverksamma:

Bärande träkonstruktioner:

Läs mer och anmäl dig här

 

Värme och fukt i trähus:

Läs mer och anmäl dig här

 

Industriellt byggande:

Läs mer och anmäl dig här

2015

Driftteknikerutbildning höst 2014-vår 2015

För fjärde året i rad genomför Goda Hus en utbildningssatsning. Vi erbjuder en kvalificerad utbildning med inriktning på aktuella teman kring både nyproduktion och på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi och miljö. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos de som är med och beslutar om förändringar och förvaltar våra fastigheter.

Kursinbjudan 2014-2015

2014

Utbildning Skruvarna teori halva dagen/praktik, halva dagen höst 2013-vår 2014

Energieffektiva byggnader/Nollhus 2020 –/Passivhus/Lågenergihus
Resa Ljungby- Halmstad-Helsingborg se program 13 maj 2013

Elförsörjning –solceller-ledbelysning-smarta system mm
Ronneby -Karlskrona 11 september 2013

Primärenergi av värme/kyla via fjärrvärmesystem för och nackdelar

Värmepumpsystem i/till fastigheter för och nackdaler

Styrsystem med belysning-inneklimat mm

Olika värmesystem i byggnader-återvinning/värmepump ar/energiförluster /energibalans

Energieffektivisering i befintliga byggnader-Praktiska exempel

Medlemmar i projktgruppen önskas!!!

Pris för hela utbildningen 2500:- exkl moms exkl resa

2013

Energieffektiva byggnader som system, hösten 2013 - våren 2014

Vi erbjuder en kvalificerad utbildning med inriktning på aktuella teman kring både nyproduktion och på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi och miljö. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten hos de som är med och beslutar om förändringar och förvaltar våra fastigheter.

OBS! Utbildningen om miljonprogrammet 8:e maj är inställd och ersätts med resa till noll-energihus i Ljungby-Hamlstad-Helsingborg den 13:e maj. Läs mer i inbjudan.

Kursinbjudan 2013-2014
Se Deltagarlista

 

Expertkompetens för hållbart träbyggande, Linnéuniversitetet hösten 2013

Skaffa expertkunskaper om trä, ytbehandling, konstruktioner och energieffektivt byggande. Läs mer.

2012

Energieffektiva byggnader

Läs inbjudan och program.