Nyheter Projekt

Om LÅGAN 

LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter.
LÅGAN stöttar fem regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader däribland GodaHus. Övriga nätverk finns i Värmland, Örebro, Dalarna och Umeå.
LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.
 
Mål
Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning
Öka byggtakten av lågenergibyggnader genom att:
Uppdrag
– Inspirera och bidra till att byggherrar och fastighetsägare känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till så kallade nära nollenergibyggnader
– Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 
Se vidare Uppdragsbeskrivning.
 
Foto från startmöte med LÅGAN i Växjö 24-25 nov 2016 när vi besöker NCC´s byggarbetsplats i Kv. Alabastern, Växjö där Växjöbostäder energirenoverar 190 lgh.
 

LÅGAN - presentation

LÅGAN - faktablad

LÅGAN - vykort

LÅGAN - startmöte

Läs mer om LÅGAN på www.laganbygg.se

 

Övrigt

Projekt LÅGAN 2016-2018 Verksamhets- och uppföljningsplan

 

Nyheter från LÅGAN

 
2019-07-03
Dokumentation: Energifrågan i byggprocessen enligt PBL
 
2016-12-13
Imponerande studiebesök i Växjö under LÅGANs nätverksträff
Flera spännande projekt visades upp under LÅGANs nätverksträff i Växjö den 24 och 25 november. Efter välkomnande av Bo Frank, Växjö kommun gjordes en rad studiebesök. Läs hela artikeln här