Nyheter Projekt

Samverkanspartner
 

Linnéuniversitetet

 

Energisamordnare - ny kurs på LNU, start ht 2018

Hösten 2018 erbjuder GodaHus tillsammans med Linnéuniversitetet en seminarieserie i fyra delar, som fokuserar på de skärpta regler och kraven för att få en bättre energisamordning inom byggbranschen. 

Läs mer och anmäl dig till kursen.
 

Se broschyren för Energisamordnarkursen 2018. 


Presentation - nya examensarbeten

Se tagna examensarbeten för våren 2018


Nulägesrapport 2017

An evaluation of Photovoltaic and thermal assisted, Ground source Heat pump in Åseda, Sweden - Nazar Ibrahim & Snorri J. Egilsson
(Nulägesrapport om Olofsgårdens Solhybrider med mätningar m.m)

Se nya examensarbeten från 2017


Nedan presenteras sammanfattningar av forskningsartiklar

 

Primärenergiimplikationer av ventilation med värmeåtervinning i flerbostadshus

Sverige har satt mål att reducera den slutliga energi användningen per uppvärmd byggnadsyta med 20 % respektive 50 % jämfört med 1995 års användning, till år 2020 respektive år 2050.
Värmeåtervinning från styrd frånluftsventilation anses vara ett viktigt medel för att nå de målen och mer och mer uppmärksamhet tillägnas ventilationsvärmeåtervinning (VHR). I den här artikeln
analyserar vi primärenergiimplikationerna av VHR i flerbostadshus som uppvärms med direktverkande el, bergvärme eller kraftvärmebaserad (CHP) fjärrvärme.

Läs mer i rapporten

 

Effekten av termisk massa på livscykelprimärenergibalansen
i en byggnad med betong - respektive trästomme

Byggnaders energiprestanda beror av samverkan mellan flertalet faktorer, inklusive byggmaterialets termiska massa. En omfattande analys av vilken effekt den termiska massan har på en byggnads energianvändning behöver inkludera alla aktiviteter under byggnadens hela livscykel, och hela energikedjor. I den här artikeln jämför vi en byggnad med bärande stomme i trä med en
byggnad med bärande stomme i betong för att undersöka vilken effekt den termiska massan har på byggnadens livscykelprimärenergianvändning.

Läs mer i rapporten