Nyheter Projekt

Mål & syfte

Syftet med GodaHus är att göra sydostregionen i Sverige  till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Föreningen finansierar en professur och forskningsgrupp inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet.

 

Ändamål

Föreningens ändamål är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete och därtill kopplade tillväxtmöjligheter med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering av företrädesvis befintliga byggnader. Verksamheten ska bedrivas i samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri, service- och fastighetssektorn m.fl.

 

Föreningens målsättningar

 • Bidra till initierandet av lågenergihusprojekt i sydostregionen

 • Medlemsaktiviteter
  - 2 heldagar/år, seminarier och studiebesök. Vi bjuder in den kommun vi gästar och slår ett slag för energieffektiva hus (främst renovering men även nybyggnation)

 • Tekniska kommittén
  - Insatser för kunskapsåterföring, överföring av forskningsresultat och utveckling av metod för LCC-metod.

 • Nätverket skruvarna
  - Genomföra och vidareutveckla kunskapsutbyte för driftpersonal.

 • Fortbildning
  - Genomföra och påverka pågående fortbildningskurser.

 • Utvecklingsprojekt
  • Komponenter
   - i samverkan med Skruvarna, exjobbare, medlemmar, leverantörer och akademin.
  • Byggnaden som system
   - i samverkan med Skruvarna, exjobbare, medlemmar, leverantörer och akademin.
  • Samhällsperspektivet
   - i samverkan med medlemmar och akademin.