Nyheter Projekt

GodaHus får förlängt förtroende från programmet LÅGAN

GodaHus får förlängt förtroende från programmet LÅGAN som är ett samarbete mellan Svensk Byggindustri och Energimyndigheten. GodaHus har haft stöd under 2011-12 och har nu fått nytt kontrakt som gäller 2013-14. Aktiviterna är medlemsaktiviteter av typen seminarier, nätverksträffar, utvecklingsprojekt samt fortbildning och att bidra till att lågenergihusprojekt gemonförs i vår region.


LÅGAN SKA STIMULERA TILL ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD, SYNLIGGÖRA EN NATIONELL MARKNAD FÖR BYGGNADER MED LÅG ENERGIANVÄNDNING SAMT BIDRA TILL ETT BRETT NATIONELLT UTBUD AV LEVERANTÖRER AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER OCH TRYGGA BESTÄLLARE.

Se även webadressen nedan:

http://www.laganbygg.se

 

Publicerad: 2013-01-17