Nyheter Projekt

Seminarium om fjärrvärmeexpantionen i Europa 29 januari

Program under ledning av Leif Gustavsson, LNU: ”Fjärrvärmeexpansion i Europa – en nyckel för att nå energieffektiviseringsmålet till 2020” Föreläsare är Urban Persson verksam vid Högskolan i Halmstad.

Linnéseminarium

Tid: 29 januari 2013, kl 13-16

Plats: Linneuniversitetet, Växjö, sal  M1051

 

”Fjärrvärmeexpansion i Europa – en nyckel för att nå energieffektiviseringsmålet till 2020”

År 2008 tillfördes uppskattningsvis 11,5 EJ värmeenergi för att möta uppvärmningsbehoven i Europas byggnader inom bostads- och lokalsektorn. Europeisk fjärrvärme stod för 12% av denna tillförda värmeenergi. Naturgas stod för 45%, olja och oljeprodukter för 19% samt elektricitet för 12%. Sammantaget utgjordes därmed c:a 3/4 av tillförseln - för att tillgodose lågtemperaturbehov - av högexergetiska bränslen och energibärare! Samtidigt ödslades samma år uppskattningsvis 15,0 EJ värmeenergi från termisk kraftproduktion i Europas energi- och industrisektorer - värmeenergi som i högre utsträckning istället skulle kunna återvinnas och distribueras i fjärrvärmenät till byggander inom bostads- och lokalsektorn".

Föreläsare är Urban Persson verksam vid Högskolan i Halmstad.

 

 

Välkommen!  - ingen anmälan behövs

Christer Carlsson, ordf GodaHus

 

Publicerad: 2013-01-15