Nyheter Projekt

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Välkommen till tre informationstillfällen om Energieffektivisering av befintliga byggnader med en introduktion om nya förutsättningar för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid tre tillfällen i Växjö under våren kommer detta ämne att behandlas under ledning av expertis från bl.a Riksantikvarieämbetet, Boverket, Statens Fastighetsverk, Stockholms Stadsmuseum, Högskolan på Gotland, Linköpings universitet och Bengt Dahlgren AB.

Det nya kravet på energideklaration i kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att kräva ny kompetens
och kunskap. Informationstillfällena vänder sig till dig som kommer att beröras av det nya kravet på
energideklarationer i kulturthistoriskt värdefulla byggnader, tex fastighetsägare, energiexperter, energi- och
klimatrådgivare, arkitekter, konsulter samt byggnadsantikvarier på länsstyrelser, museer och kommuner.

Se kalendariet för inbjudan med program.

 

Publicerad: 2013-01-29