Nyheter Projekt

Nytt fortbildningstillfälle för hållbart träbyggande

I höst startar Linnéuniversitetet en serie kurser direkt riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri.

Utbildningspaketet tas fram i projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, och finansieras huvudsakligen av medel från KK-stiftelsen. Både akademi och näringsliv deltar aktivt i kursutvecklingen och planeringen av utbildningen.

Se mer under rubriken Fortbildning i menyn till vänster.

 

Publicerad: 2013-01-30