Nyheter Projekt

Vill satsa på fler trähus

Vi borde bygga fler fastigheter i trä för att minska klimateffekterna. Det menar Leif Gustavsson, professor på Linnéuniversitetet i Växjö i en intervju på Energimyndighetens hemsida.

Att bygga flervåningshus i trä är en energi- och klimatsmart idé. När Leif Gustavsson, professor i byggteknik, jämförde energiåtgång och koldioxidutsläppen mellan olika byggmaterial visade det sig att det går åt 17 procent mindre energi att bygga med trästommar istället för betong.

– Intresset för att bygga i trä har ökat i och med klimatfrågan, men det krävs ett hållbart skogsbruk och ett ansvarsfullt omhändertagande av restprodukterna för att det ska vara klimateffektivt, säger Leif Gustavsson som fördjupat sig i kopplingen mellan byggmaterial, energianvändning och klimatpåverkan.

Läs hela intervjun på Energimyndighetens hemsida:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Manadens-forskarprofil/Manadens-forskare/Vill-satsa-pa-fler-trahus/

 

Publicerad: 2013-05-13