Nyheter Projekt

Seminarium om lågenergihus

Byggbranschen och bostadsbolagen står inför stora utmaningar de närmsta åren. För att möta dessa nya krav har nu hållits ett seminarium för att höja kunskapsnivån i frågan.

Ett heldagsseminarium om lågenergihus som erbjöds vid tre tillfällen, där ledande experter inom området talade om olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda, kommande lagstiftning m.m.

Seminariet gavs
21 maj i Mönsterås
22 maj i Växjö
23 maj i Karlshamn

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, genom Energikontoren Sverige och med stöd av Energimyndigheten.

 

På länken nedan kan du läsa mer och ladda hem presentationerna:

http://www.energikontorsydost.se/publikationer/seminarier/lagenergihus2013.php

 

Publicerad: 2013-05-24