Nyheter Projekt

GodaHus i Smålandsposten

Goda Hus bjöd på goda exempel träff. Föreningen Goda Hus samlade i går sina medlemmar i Åseda. – Vi träffas ett par gånger om året och tar del av goda exempel, säger Evald Strandberg som var lokal värd. Deltagare från hela regionen fanns på plats vid träffen i Åseda.

Föreningen Goda Hus –  Energieffektiva Byggnader i  Sydost, bildades 2009, med  syftet att göra sydostregionen till ett centrum för forskning  och utveckling kring energieffektivt byggande. Ett 30-tal organisationer och företag är medlemmar, och det handlar om husföretag, bostadsbolag, arkitekt­firmor och företag som arbetar med energisystem, som exempelvis Åseda Värme och Sanitet.        


– Vi har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och stöttar universitetets energiforskning med en miljon kronor, förklarar Evald Strandberg.               

Två gånger om året samlas medlemmarna till en träff där man tar del av goda exempel inom energiområdet. Gårdagens samling i Åseda var en av dessa och då handlade det om föreläsare från vitt skilda branscher. Bland de medverkande fanns Johan Barth från Svenska Värmepumpsföreningen, Pierre Arvidsson från Ekefors-Anebyhus och Lars-Göran Nilsson från Profilgruppen.                  

Den sistnämnde berättade om hur Profilgruppen använder olika energislag i sin produktion och om hur man tar vara på den spillvärme som produktionen ger upphov till.                    

”Vi har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och stöttar universitetets energiforskning  med en miljon kronor.”

 

Publicerad: 2013-10-10