Nyheter Projekt

Nya projekt till examensarbete

Nedan finns även en pdf med alla aktuella förslag till examensarbeten.

Nu finns nya föreslagna projekt till examensarbete inlagda på projektsidan, under projektförslag

http://godahus.se/project_proposals

Projektlista för examensarbeten

 

Publicerad: 2013-11-27