Nyheter Projekt

Nya kurser under hösten/våren

Driftteknikerutbildning för fastighetstekniker såväl med installationsteknisk som byggnadsteknisk inriktning, miljö, mm

Under hösten 2014 och våren 2015 kommer ett antal heldagskurser att erbjudas. Utbildningen ges vid 8 heldags tillfällen (08.30 – 16.00) fika kl 08.00

 

11 sept - Solel-belysning, genomföres via buss till Karlskrona-Ronneby.
 
30 Okt - Grundutbildning i i VVS-teknik

27 Nov - Grundutbildning styr och regler - kyl/värmepumpsteknik
 
Jan - Termisk inomhusklimat, med fukt –kalldrag mm
 
Feb - Systemlösningar - ritningsteknik mm
 
Mars - Injustering - driftteknik mm
 
April-maj - Studieresa

 
Välkommen med anmälningar till enstaka kurser till per.wickman@energirevisor.se

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

 

Publicerad: 2014-10-13