Nyheter Projekt

Nya kurser under hösten/våren

För femte året i rad genomför Goda Hus en utbildningssatsning. Vi erbjuder en kvalificerad utbildning med inriktning på aktuella teman kring både nyproduktion och på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi och miljö.

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer ett antal heldagskurser att erbjudas. Utbildningen ges vid 8 heldags tillfällen (08.30 – 16.00) fika kl 08.00.

 

22 september – Elmarknaden och mikroproduktion av el med solceller (OBS!!! samarrangemang med Klimatsamverkan Blekinge, plats: Netport, Karlshamn, se särskilt detaljprogram)
 
22 oktober - Grundläggande VVS-, styr-, inneklimat- och energiteknik

26 november - Grundläggande ekonomi med LCC-analys och avskrivning enligt K3 i det dagliga arbetet
 
januari - Riva eller renovera? upphandling (LOU), kravställning och uppföljning.
 
februari - Aktuell spetsteknik
 
mars - Bästa driftoptimeringen
 
maj - Studieresa

 

Välkommen att delta i GodaHus fortbildning 2015-16 !

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

 

Publicerad: 2015-08-26