Nyheter Projekt

Inbjudan till kurs 26:e November

Ekonomi med LCC-analys och avskrivning enligt K3 i det dagliga arbetet

Datum: 26 november 2015
Tid: 08.00 – 16.00
Plats: Futurum Restaurang & Konferens

Målen med kursen är att deltagarna skall få förståelse för varför man skall använda LCCkalkylering och hur man genomför den samt få kännedom om de lagar som gäller i sammanhanget.

Detta fortbildningstillfälle vänder sig i första hand till politiker, fastighetschefer, ekonomer, projektledare, projektörer och förvaltare. Kursen är grundläggande och innehåller ett avsnitt där deltagarna genomför beräkningar utgående från det egna byggnadsbeståndet.

 

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

Länk till anmälan

 

Publicerad: 2015-11-09