Nyheter Projekt

Inbjudan till kurs 21:e Januari

Jakten på energitjuvar pågår i många fastighetsföretag samtidigt som många företag har svårt att engagera alla kategorier av anställda i arbetet.

Datum: 21 Januari 2016
Tid: 08.00 – 16.00
Plats: Futurum Restaurang & Konferens

De övergripande målen med kursen är att deltagarna skall få förståelse för vad som påverkar energiarbetet i vardagen, hur man hittar energitjuvar och hur man kan
engagera hyresgäster/brukare i arbetet. Detta fortbildningstillfälle vänder sig till en blandad och bred målgrupp - allt ifrån politiker, fastighetschefer, ekonomer, projektledare, projektörer till förvaltare och framförallt driftansvariga.

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

 

Publicerad: 2015-12-18