Nyheter Projekt

Inbjudan till kurs 18:e Februari

Bygga L, Bygga F och Bygga E - metoder för att bygga lufttätt, fuktsäkert och energisnålt.

Datum: 18 Februari 2016
Tid: 08.00 – 16.00
Plats: Futurum Restaurang & Konferens
 
Målet med detta utbildningstillfälle är att deltagarna skall få förståelse för hur man kan arbeta med lufttäthet, fuktsäkerhet och energieffektivitet i byggprocessens olika skeden med hjälp av Bygga L, F och E.
 
Utbildningen riktar sig främst till byggherrar och beställare, men även till projektörer, entreprenörer och konsulter.

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

 

Publicerad: 2016-01-25