Nyheter Projekt

Nya kurser under hösten/våren

Årets tema är: Verktyg för att klara de nya samhälleliga kraven på byggnader.

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer ett antal heldagskurser att erbjudas. Utbildningen ges vid 7 heldags tillfällen (08.30 – 16.00) med inledande fika kl 08.00.

 

23 sept – Samverkansentreprenader och hållbart byggande. Boverkets nya regler för verifiering av energikrav vid ny- och ombyggnad som gäller från 1 november i år!!!

 

12 okt – Energilyftet (OBS! GRATIS!)

 

1 dec – Lågenergibyggnader – hur räknar man? och praktiskt exempel från förskola i Växjö 

 

Vårens tillfällen bestäms under tidig höst.

 

Välkommen att delta i GodaHus fortbildning 2016-17 !

Länk till inbjudan, där du kan läsa mer

 

Publicerad: 2016-09-05