Nyheter Projekt

Nytt examensarbete

Jämförelse av solcellsanläggningar

Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö.

Läs mer på projektsidan

Se presentationen

 

Publicerad: 2016-09-15