Nyheter Projekt

Boverket har presenterat NNE-kraven

Boverket har presenterat sitt förslag till förändringar i BBR med anledning av EU:s krav på nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Förändringen ska genomföras i två steg. Redan den 1 april i år ska nya BBR med bland annat primärenergifaktorer börja gälla. Den 1 januari 2021 kommer sedan en skärpning av energikraven. Läs hela artikeln på www.byggindustrin.se 

www.byggindustrin.se

 

Publicerad: 2017-01-13