Nyheter Projekt

Nytt internationellt Informationscentrum för hållbart byggande - Energikontoren Sverige partner

Energikontoren Sverige partner i internationellt Informationscentrum för hållbart byggande

Energikontoren Sverige är nu officiellt en part i Informationscentrum för hållbart byggande. En ny milstolpe för energikontorens framtida verksamhet är på plats! Huvudaktör i detta samarbete är Svensk Byggtjänst, i samarbete med Nationellt Renoveringscentrum, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).
 
Energikontoren Sverige kommer att ha hand om insamling av information och material samt spridning av kunskap. Informationscentrumet ska vara i drift under hela 2018, men signaler finns om förlängning till 2020.
Mer information finns att läsa på Boverkets hemsida.
 
Energikontoren Sverige
Föreningen Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för att stödja och samordna de regionala energikontoren. Föreningens syfte är att ytterligare öka den nationella nyttan genom implementeringen av åtgärder på lokal/regional nivå. Det finns idag 15 regionala energikontor i Sverige. Stefan Olsson, vd för GodaHus, är styrelsemedlem i Energikontoren Sverige. 
 
Läs mer på energikontorensverige.se

Boverkets hemsida

energikontorensverige.se

 

Publicerad: 2017-11-23