Nyheter Projekt

Engagerade deltagare på nya Energisamordnarkursen

Nöjda deltagare på Energisamordnarkursen

”Detta skulle jag aldrig ha tänkt på innan jag gick denna kursen”

LNUs och GodaHus nya Energisamordnarkurs har nu haft sina två första tillfällen. Deltar på kursen gör strax över 30 personer från kommunala bolag, konsultbolag, m.m från hela Småland.
Enligt Katarina Rupar-Gadd, kursansvarig på LNU, är deltagarna väldigt engagerade i diskussionerna, bidrar aktivt till kursen utveckling med sina olika arbetsperspektiv och reflekterar över den nya kunskapen de fått. De har bland annat fått nya infallsvinklar kring hur energiförbrukningen påverkas beroende av kultur, tradition och vilken grupp människor som bor i en byggnad, samt vikten av att ta lärdom av gamla misstag när vi bygger nytt eller energirenoverar. Två studiebesök har gjorts i samband med kurstillfällena; på VEAB och på en fuktrenoverad kommunal byggnad.
 
Nästa kurstillfälle blir i mitten av november. Läs mer om Energisamordnarkursen

 

Publicerad: 2018-10-25