Nyheter Projekt

Workshop gällande energifrågan i byggprocessen

Den 10 april hade GodaHus workshop med 20-talet deltagare från kommunerna Älmhult, Växjö, Lessebo och Karlskrona, från region Kronoberg, Vidingehem, Tyréns, Projektbyggarna och Energirevisor angående energifrågan i byggprocessen.

Workshopen ingår i ett nationellt LÅGAN-projekt som leds av SKL och Chalmers och har till uppgift att komma med förslag till hur bygglov processen skall kunna bli mer ändamålsenlig när det gäller myndighetsutövning och samverkan med byggherrar när det gäller krav på energianvändning. Motsvarande workshoppar hålls på ytterligare fem platser över landet under april månad. Sammanfattat resultat redovisas vid en konferens i Stockholm den 17 juni.

 

Publicerad: 2019-04-15