Nyheter Projekt

Energisamverkan Blekinge

Regional samverkansplattform ska ge koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge.

Under 3,5 år ska regionalfondsprojektet Energisamverkan Blekinge arbeta för att etablera en regional samverkansplattform för alla aktörer inom fastighetssektorn. Plattformen ska vara inriktad på att skapa ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan aktörerna samt att stärka deras kompetenser och arbetssätt när det gäller hållbara och koldioxidsnåla byggnader. Projektet startade den 1 oktober 2019 och pågår till den 10 maj 2022 och är baserat på en förstudie av vilka behov som finns hos offentliga fastighetsaktörer i länet. Offentliga och privata fastighetsägare är den primära målgruppen, medan den sekundära målgruppen är företag inom leverantörssidan, byggkonsulter, myndigheter och branschorganisationer.

Förutom att arbeta med kunskapshöjning ska plattformen även användas till fallstudier och utveckling av riktlinjer. Fallstudierna kommer bland annat att handla om att bygga upp kunskap kopplat till materialval, energieffektivisering, digitalisering, egen energiproduktion och energilagring i byggnader. 

 

Publicerad: 2019-10-04