Nyheter Projekt
Delete

Om GodaHus

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum för energieffektivabyggnader. Detta vill man uppnå genom att:

  • Främja arbete med kvalitets- och kompetensutveckling
  • Leda projekt som styrelsen/medlemmarna önskar utveckla
  • Verka för effektivisering och samordning av branschövergripande utvecklingsprojekt med metoden  ”byggandet som system och helhetstänkande” som grund.
  • Särskild inriktning mot renovering och ombyggnader

 

GodaHus deltog i Energimyndighetens program LÅGAN under hela dess projektperiod 2010-2014 - Läs mer.

 

Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Föreningen delfinansierade under 2010-2015 uppstarten av en professur och forskargrupp. Fr.o.m. 2015 finns ett nytt treårigt avtal om utveckling av området i samverkan bl.a. genom en ny gemensam arbetsgrupp för projektutveckling.

Föreningens medlemmar representerar både offentliga och privata intressen som samtliga vill vara med och bidra till utveckling av energieffektiva byggnader och tekniker. När föreningen bildades 2009 gick 17 företag med som medlemmar. Vid årskiftet 2010/1011 var antalet medlemsföretag 27 stycken. Antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014 var 32 stycken. Vid årsskiftet 2015/2016 var medlemsantalet uppe i 37 stycken. Vid årsskiftet 2017/2018 var medlemsantalet 42 stycken. 

Föreningen administreras av Energikontor Sydost.

Forskargruppen Sustainable Built Enviroments hemsida på Linnéuniversitetet.

Ladda ner broschyr om GodaHus

Ladda ner broschyr om vad GodaHus åstadkommit 2009-2017