Nyheter Projekt

Utvärdering av frånluftvärmepumpsystem - Förlängt

Förslagsställare: Hyresbostäder/Karlskronahem/Växjöhem

Kontaktperson:

Datum: 2013

Beskrivning:
Mätning och utvärdering