Nyheter Projekt

Solhybridsystem (bergvärmepump, solceller, frikyla mm)

Förslagsställare: Åseda Värme

Kontaktperson:

Datum: 2014

Beskrivning:
Efterkalkyl, erfarenheter, mätning-utvärdering (byggteknik, installationer)