Nyheter Projekt

Passivhus Portvakten Uppföljning av energikrav

Förslagsställare: Hyresbostäder

Kontaktperson: Stefan Olsson

Datum: 2014

Beskrivning:
Detaljuppföljning av varmvatten och avloppsvärmeväxlare.