Nyheter Projekt

Miljöklassning av byggnader Erfarenheter av olika byggnader

Förslagsställare: Ljungby Kommun / VÖFAB / Karlshamnsbostäder

Kontaktperson:

Datum: 2014

Beskrivning:
Analyser/Intervjuver