Nyheter Projekt

Energikartläggning av tand- och vårdcentralen i Lessebo

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2012
Slut: 2013
Kontakt: ronny.gustafsson@ltkronoberg.se, Tel: 0470-58 93 02

Landstinget vill att fastigheten ska uppnå energistämpeln Greenbuilding som utlovar en uppvärmning och driftkostnad på högst 75 kWh/m2 inklusive fastighetsel, exklusive verksamhetsel. De som har stått för byggprojektet är Landstinget Kronoberg och de som har utfört bygget är JSB och Skanska. Landstinget vill verifiera om byggnaden uppfyller de krav som har ställts och utlovats.

I examensarbetet har en energikartläggning gjorts, dessutom har en uppskattning gjorts av den totala verksamhetselen, fastighetselen och värmeförbrukningen. För att få en uppfattning om hela fastighetens inneklimat har en enkät delats ut. Förutom enkäten mättes sex olika värden i rummen, 1037, 1073 och 1011 för att teoretiskt beräkna missnöjdheten av hur personalen uppfatta inneklimatet. Då mätningarna har gjorts under vintern så krävs det en simulering för att uppskatta temperaturen under ett sommarfall, vilket har gjort på ett av rummen.

Bilagor

Resultat

Den totala värme och fastighetsel förbrukningen mellan sista augusti 2012 till sista augusti 2013 uppskattas till 69 kWh/m2, vilket är 6 kWh/m2 lägre än kraven för att uppnå energistämplen greenbuildning för denna byggnad.