Nyheter Projekt

Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2012
Slut: 2013
Kontakt: stefan.olsson@energikontorsydost.se, Tel: 070-989 01 81

År 2010 gjordes en energiuppföljning av Portvakten Söder på initiativ av Energikontor Sydost. Resultatet blev lite missvisande, då båda husen var halvt bebodda. En ny, beräknad energiuppföljning kommer i detta examensarbete att upprättas då husen är fullt bebodda. Skillnader kring projekterat och uppmätt värde kommer att behandlas och klargöras.  
 
Under byggnationen av Portvakten Söder installerades en avloppsvärmeväxlare, dess funktion är att återvinna värme från spillvattnet. Granskning av funktionalitet och värmeåtervinningsmängd hos avloppsvärmeväxlaren kommer att utredas.

Bilagor

Resultat

Resultat visar att Portvakten Söder klarar BBRs krav för 2012 (90 kWh/m2Atemp) och rekommendationer för passivhus standard (< 50 kWh/m2Atemp) med god marginal. Resultatet visar även att den uppmätta energianvändningen är 8 kWh/m2Atemp lägre än värdet som man projekterat för.