Nyheter Projekt

Energieffektivisering i skollokaler

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2011
Slut: 2011
Kontakt: boel.holmstedt@bengtdahlgren.se, Tel: 0470-73 18 90

Syftet med rapporten är att ta fram en studie på hur ett klassrums ockupation ser ut. Underlaget ska kunna användas vid framtida beräkningar inom energieffektivisering i skolor. Syftet är också att undersöka lönsamheten med att byta ut ventilationen på skolor mot ett mer energisnålt ventilationssystem.

Det är viktigt att få fram en realistisk bild av hur ockupationen av ett klassrum ser ut för attkunna beräkna hur mycket energi och pengar som kan sparas in. I rapportenhar en studie tagits fram om hur ockuperat ett klassrum är på Furutåskolan iVäxjö. Där har antalet personer beräknats i 14 klassrum och två specialrum. Beräkningarna gjordes under två veckors tid mellan 7.30-17.00 då ventilationen på skolan är på.

Bilagor

Resultat

För dessa lokaler lönar det sig mest att byta ventilation till ett VAV-system. Det ger lägre energiförbrukning eftersom klassrummen inte används hela ventilationsdrifttiden.