Nyheter Projekt

Energisparutmaningen

Kategori: Tävling
Start: 2012
Slut: 2012
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Utlyst tävling i Växjö Kommun

Energiutmaningen är en tävling som ska bidra till att fortsatt fokusera på energiförbrukning och koldioxidutsläpp i Växjö. Examensarbetet ska utreda synpunkter bland potentiella deltagare och skapa rättvisa regler för tävlingen. Energiutmaningen involverar både kommun och näringsliv. Initiativtagare till projektet är näringslivet i Växjö med stöd av GodaHus. Utredningen sker genom intervjuer med aktörer som kan vara intressanta för tävlingen.

Bilagor

Resultat

Undersökningen har lett fram till fyra olika förslag på hur tävlingen kan bedömas. Det första förslaget bygger på beräkningar där energideklaration för fastigheter och fordon måste finnas som underlag. Två andra förslag bygger på att en jury bedömer tävlingsdeltagarnas insatser och det sista förslaget är en slags sammanvägning utav jurybedömning och beräkning.