Nyheter Projekt

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2012
Slut: 2013
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing.

Teoriavsnittet beskriver de olika omständigheter och faktorer som påverkar en byggnads energibalans. Vidare beskrivs frånluftsvärmepumparnas funktion, begränsningar och fördelar gällande energibesparingar.
Det första systemet finns på Västergatan 21 i Växjö och använder sig av återcirkulation av frånluften för att öka luftflödet genom värmepumpen. Det andra systemet på Toras väg i Karlskrona använder ett luftflöde som är en mix av från-och uteluft. Det sista systemet på Södra järnvägsgatan i Växjö använder endast ett rent frånluftsflöde.

Studien uppföljes av Hyresbostäder och Växjöhem 2013-2014.

Bilagor

Resultat

COP-verkningsgraden för de olika installationerna var 1,89 för Toras väg (genomsnitt), mellan 3,14 och 3,47 för Västergatan samt 3,80 för S. Järnvägsgatan för respektive period. Täckningsgraden för installationerna låg i intervallet 56,3–91,0 % och kostnadsbesparingen var mellan 4 900 kr till 8 600 kr per månad för den observerade perioden.