Nyheter Projekt

Besiktningsprotokoll för Pantern 8

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2012
Slut: 2012
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Uppföljning av energianvändning för Hammarstedts kontor i Kalmar.

Har genomförts vissa injusteringar och driftoptimeringar av inte minst kyla och ventilation.
Identifierat och åtgärdat några ”energitjuvar” inom verksamhetsel bl.a. exteriör belysning och värme.
Solceller (34 m²) är monterade under 2011-12 som solavskärmning.

Bilagor

Resultat

Mycket tid avsatt för ett värdera och hitta energieffektiva lösningar. Samtidigt så är det inte optimerat då funktioner löses med lite olika tekniska lösningar. Är avsett att delvis användas som ”demohus”. Projektering drevs med installationerna som drivande kravställare och samordnare. Genomförandet som delad entreprenad med styrning från byggherre.