Nyheter Projekt

Besiktningsprotokoll för Hus M

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2012
Slut: 2012
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Uppföljning av energianvändning för Hus M på Linneuniversitetet i Växjö.

Justering av drifttider, justering av tryckbörvärden ventilation, flödesjustering radiatorkrets och primärkrets gjordes för några år sedan.

Bilagor

Resultat

Vissa Markiser har ersatts med screener, övriga byts efter hand som de blåser sönder. Entréhall: Sommartid används nattsänkningstidkanal som begränsar värmen Driftövervakning av hela huset sker kontinuerligt.