Nyheter Projekt

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 1

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2013
Slut: 2013
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

För att nå EU:s miljömål utförs många olika energieffektiviseringsåtgärder runt om i Sverige. I bostads och fastighetssektorn är ett exempel på en åtgärd installation av frånluftsvärmepumpar som återvinner värme i frånluften på fastigheterna och därmed sänker andelen inköpt energi. Den upptagna värmen kan användas för uppvärmning av radiatorer och tappvatten. Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Studien avgränsades till att endast beröra flerbostadshus.

Det första systemet finns på Västergatan 21 i Växjö och använder sig av återcirkulation av frånluften för att öka luftflödet genom värmepumpen. Det andra systemet på Toras väg i Karlskrona använder ett luftflöde som är en mix av från- och uteluft. Det sista systemet på Södra järnvägsgatan i Växjö använder endast ett rent frånluftsflöde.

Bilagor

Resultat

Den procentuella besparingen för värmepumparna på Toras väg gentemot det tidigare direktverkande elsystemet låg i spannet 21% till 41% för perioden. Den totala kostnadsbesparingen låg mellan 37000kr och 18000kr. Den genomsnittliga energikostnadsbesparingen för kvarteret motsvarade ca: 25500 kronor per fastighet, vilket motsvarar dryga 8000kr per månad.