Nyheter Projekt

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 2

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två
flerbostadshus i Växjö. För att ge ett noggrannare och mer rättvisande resultat till rapporten ”Jämförelse och utvärdering av frånluftsvärmepumpar” genomfördes en vidare uppföljning på Västergatan och Södra järnvägsgatans värmepumpar.

Bilagor

Resultat

Resultaten visade att båda dessa frånluftsvärmepumpar är lönsamma i jämförelse med fjärrvärmeanvändning. På Södra järnvägsgatan i Växjö har en årlig kostnadsbesparing på 53000kr noterats, fasta kostnader inräknade.