Nyheter Projekt

Jämförelse av solhybrider, del 1

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande båda solvärme och solel. Man kollar inte bara på själva teknikerna var för sig utan också på en kombination av både solel och solvärme som är det som kallas solhybrid. En solhybrids idé grundar sig på att en solcells verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och kan med hjälp av en solfångare kylas ner och värmen tas tillvara på. Denna rapport jämför värmeproduktion och elproduktion med avseende på, i första hand, en solhybrids geometri i kylaren.

Teoriavsnittet beskriver solvärme och hur olika solcellstekniker fungerar samt dess miljöpåverkan vid framställningen och hur pass tillämpbara dessa solcellstekniker är i en solhybrid. En utförlig beskrivning över samtliga formler gällande solinstrålning samt en solhybrids energiflöden finns också med i teoriavsnittet.

Bilagor

Resultat

Med hjälp av aluminiumabsorbator i Öjaby producerades det 1,2 kWh/m2 el och 4,95 kWh/m2 värme. För att nå elbehovet i en godtycklig villa för en dag i Maj behövs det 15,8 m2 solhybrid och 22,5 m2 extra solvärmepanel för att man ska kunna täcka värmebehovet.