Nyheter Projekt

Jämförelse av solhybrider, del 2

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten  går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller
seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning.

Rapporten  går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning. Den går även igenom olika sorters systemlösningar.

Bilagor

Resultat

Utbytet från solstrålning och värmeförluster vid varierande temperaturskillnader på vattnet och omgivningstemperatur. Vid låga temperaturskillnader är förlusterna mindre och verkningsgraderna blir i sin tur högre. Detta gör att man kan tillgodogöra sig en väldigt stor andel av solens energi på grund av de låga temperaturskillnaderna som blir om man använder sig av ett borrhål vid kylning av solhybrider. Förutom detta så får vi en ökad elproduktion på 11 % på denna solcell.