Nyheter Projekt

Användning och utveckling av Miljöbyggnad

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

I detta examensarbete undersöks för- och nackdelar vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Under vilket byggskede det är lämpligast att utföra certifieringen och vilka problem och svårigheter som kan uppkomma analyseras. Arbetet granskar även systemet kritiskt och analyserar om fler parametrar bör inkluderas. Detta undersöks genom intervjuer av personer, från tre olika företag, som har gjort eller gör klassningar enligt Miljöbyggnad.

Idag sker ett kontinuerligt arbete inom byggbranschen för att reducera byggnaders energianvändning och samtidigt skapa ett inneklimat med hög kvalité. Numera har byggnaders miljöbelastning stor fokus inom byggsektorn och därför arbetar flera företag med miljöcertifieringar såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Det svenska systemet Miljöbyggnad lägger fokusen på hållbar utveckling speciellt genom att kontrollera byggnadens energianvändning, inomhusklimat och material. Miljöbyggnad finns för både nybyggnation och befintliga byggnader med specifika manualer för vardera. Dessa manualer visar vilken dokumentation som behövs för att kunna erhålla ett betyg; klassad, brons, silver eller guld.

Bilagor

Resultat

Miljöbyggnad kan ses som ett verktyg för att upptäcka fusk. Främst då energiindikatorerna blir sämre än vad som beställdes. Men för att ta reda på den exakta orsaken, t.ex. mycket köldbryggor eller dåliga fönsterinfästningar, behövs en ytterligare utredning. Därför kan det vara en idé att utveckla systemet med indikatorer för tekniska lösningar, alltså ta mer inspiration från passivhus där bl.a. tätheten är prioriterad. Även lösningar som för utvecklingen närmare nollenergihus kan premieras. Resultatet av beräkningarna för u-värde, värmeeffektbehov, produktionsenergin och transmissionsförluster är en god vägledning för att få en helhetsbedömning.