Nyheter Projekt

Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: tony.timm@inpro-consult.nu, Tel: 0470-722 832

Kvarteret Körsbäret gick igenom en renovering av uppvärmning-och vattensystemen år 2013. Detta innebar att det installerades ett vertikalt varmvattencirkulationssystem istället för det gamla horisontella i källarplan. Huvudinriktning på studien lades på varmvattencirkulation. Huvudmålet
med studien är att se på skillnader i värmeförluster för de olika systemen samt hur vattenförbrukningen varierar. Ute i systemet finns mätpunkter för att kunna undersöka fjärrvärme, el, vatten- och varmvattenförbrukningen. Då mätvärdena som framkom var bristfälliga övergick studien till att endast undersöka varmvattencirkulationen och då endast teoretiskt.

Syftet med studien blev att kartlägga hur värmeförlusterna och vattenförbrukningen varierar för det horisontella kontra det vertikala vvc-systemet. En förenklad beräkning över vattenförbrukningen togs fram för tappstället längst bort från undercentralen i huset.

Bilagor

Resultat

Studien tyder på att man sparar vatten genom det vertikala vvcsystemet men att systemet har högre värmeförluster och större elanvändning jämfört med det horisontella systemet.