Nyheter Projekt

Utvärdering av Portvakten Söders spillvattenvärmeväxlare och varmvattenförbrukning

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2014
Slut: 2014
Kontakt: stefan.olsson@energikontorsydost.se, Tel: 070-989 01 81

Hyresbostäder (tillhör idag Växjöbostäder) byggde två flerbostadshus i trästomme och passivhusteknik i kvarter Portvakten Söder i Växjö. Husen färdigställdes hösten 2009 och är vardera åtta våningar höga och rymmer tillsammans 64 lägenheter. Mellan de två byggnaderna finns en spillvattenvärmeväxlare installerad för att återvinna energi ifrån byggnadernas utgående spillvatten. Växlaren installerades med förhoppningen att
återanvända 5 kWh/m2, men det kunde inte uppnås. En markant skillnad (55 % år 2013) i varmvattenförbrukning mellan de två byggnaderna kunde också ses.

För att ta reda på spillvattenvärmeväxlarens effektivitet fastställdes växlarens temperaturverkningsgrad över ett dygn. Temperaturverkningsgraden bestämdes genom temperaturmätning med tekniken termoelement. Mätningen gjordes på inkommande och utgående spill- och färskvatten i två inspektionsbrunnar intill växlaren.

En enkät utformades med syfte att utreda skillnaden i varmvattenförbrukning mellan de två flerbostadshusen.

Bilagor

Resultat

Grundvatten tränger kontinuerligt upp i brunnarna. Möjligheten finns att växlaren har varit under grundvattennivån sedan 2009, då inga inspektioner har gjorts sedan växlaren installerades. En slutsats som kan dras är att grundvattennivån antagligen är en stor orsak till att spillvattenvärmeväxlaren i Portvakten Söder inte återvunnit så mycket energi.