Nyheter Projekt

Jämförelse av solcellsanläggningar

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2016
Slut: 2016
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Förnybara energikällor omfattar energi framtagen av bland annat sol, vind, vatten och bioenergi. Den som används minst men där forskningen och utvecklingen är som
mest aktuell är solenergi. Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. Det finns en rad olika faktorer som spelar in på effektiviteten vilket kan vara modulernas material, lutning, riktning, väderförhållanden, nedsmutsning och verkningsgrad. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö.

Solcellsteknikerna är flera och fortsätter ständigt att utvecklas. Tekniken bygger på användning av olika halvledarmaterial som gör det möjligt för solceller att alstra elektricitet där det absolut vanligaste är kisel. Båda solcellsanläggningarna som som jämförs i den här studien har solceller av kisel. Det som skiljer dem åt är modulens uppbyggnad.

Den ena modulen som använts på bostäder är av typen Glas-Glas och har en fram- och baksida av glas, den andra modulen som använts på en förskola är av den vanligare sorten med en baksida av plast. Materialen har en avgörande effekt på modulens livslängd och sägs även påverka modulernas prestanda. En baksida av glas garanterar en längre livslängd för modulen. En teoretisk simulering av de olika modultypernas energiproduktion genomförs i studien.

Bilagor

Resultat

Resultaten tyder på att yttre faktorer som lutning och riktning har en stor påverkan på anläggningarnas effektivitet och teoretisk simulering visar likvärdiga resultat av energiproduktionen för de olika modultyperna.