Nyheter Projekt

Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2017
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

I den här studien har en byggnad från miljonprogrammet teoretiskt energieffektiviserats. Byggnaden har i tre steg försätts med tilläggsisolering, frånluftsvärmepumpar och solceller. I samband med energiberäkningarna har en jämförelsestudie mellan två olika energibalansberäkningsprogram genomförts. Det har genom studien visat sig att det finns goda möjligheter att energieffektivisera byggnader från miljonprogrammet. Resultatet visar att byggnadens teoretiska energiförbrukning med valda åtgärder har sänkts med närmare 40 %. 

Författare: Jonas Cullsjö, Jonas Ekman och Johan Östsjö

Bilagor