Nyheter Projekt

Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2017
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Detta arbete medför inte bara att skapa en forskningsmöjlighet inom solceller utan är även att ge inblick om solceller kan vara ett bra alternativ för minskning av energiproduktionen inom fossiltbränsle. Till utredningen har mjukvaran Polysun använts för att utföra en teoretisk simulering för solcellsmodulerna. Anläggningarnas verkliga energiproduktion mäts för att kontrollera och jämföra med resultatet som fås från mjukvaran Polysun. Slutligen erhålls resultatet att det finns stora möjligheter för skolan att kunna producera sin egen el i förhållande till tillgängligheten av skolans taks area.

Författare: Pannida Khammeeseenon

Bilagor