Nyheter Projekt

Analys av en Högeffektiv Kylvärmepump – Projekt AHK

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2018
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Det har varit problem med att bibehålla en jämn inomhustemperatur hos företaget Burde Förlag AB i Växjö, Sverige. För att lösa problemet valdes det att installera en ny kylvärmepump, ThermoCooler från företaget IV Produkt AB i Växjö, Sverige. Projektgrupp AHK från Linnéuniversitetet i Växjö har haft till uppgift att analysera det tidigare systemet som varit installerat, ett traditionellt system samt ThermoCooler för att bedöma vilken skillnad det gör, både energimässigt och kostnadsmässigt.
 

Bilagor

Resultat

ThermoCooler visade sig vara bättre både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett energimässigt perspektiv, där ThermoCooler förbrukar 9 063 kWh/år mindre än det tidigare installerat system och 1728 kWh/år jämfört med det traditionella systemet. Ur det ekonomiska perspektivet var inköps- och installationskostnaden för ThermoCooler 396 000 kr billigare än den traditionella lösningen, men 200 000 kr dyrare än vad det hade kostat att hålla det tidigare systemet kvar. Anledningen till att det tidigare systemet var billigare var att all nödvändig konstruktion redan fanns på plats och hade bara behövt förnyas. ThermoCooler var dyrare i installation men anses vara det bästa alternativet då det medför ett stabilare inomhusklimat, bättre luftkvalité, lättare för reparationer och underhåll, och inget problem med avfrostning.