Nyheter Projekt

Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2018
Slut: 2018
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Byggnaden i undersökningen stod färdig i oktober 2016 och är belägen på Kvarnvägen 31 i Gemla. Syftet är att kartlägga energianvändningen och fastställa huruvida installation av solfångare är gynnsam. Målet är att kartlägga energiåtgången, redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska installationerna.
Undersökningens metoder bestod av studiebesök, platsbesök, ritningsstudie och en okulärbesiktning med värmekamera. För att kartlägga och identifiera energiåtgången har modulering av klimatskal och installationer gjorts i VIP-Energy.
Resultatet av energikartläggningen blev samma som den projekterade. Framtagen energideklaration gav byggnaden energiklass B. Att ha solfångare installerad visade sig vara teoretiskt energi- och kostnadseffektiv om de är kopplade enligt förslag. Det befintliga ventilationssystemet i byggnaden är teoretiskt fördelaktig för både avrostning och föruppvärmning.
Förbättringsförslagen är att justera solfångarvinklen samt att koppla om värmetillförseln som erhålls av solfångarna.

Bilagor

Resultat

Resultatet av energikartläggningen beräknades till det erhållna från projekteringen och energideklarationen fastställde byggnaden till energiklass B. Det är många faktorer som är av betydande vikt vid optimering av solfångare till exempel vinkel, orientering och installationstyp. Att ha solfångare installerad visade sig vara gynnsamt både energi- och kostnadsmässigt om de är kopplade enligt förslag. Att koppla ventilationsaggregatet till energibrunnar är teoretiskt fördelaktig för både föruppvärmning och avfrostning då det sänker energianvändningen i ventilationsaggregatet. Det första förbättringsförslaget består av att justera lutningen på solfångarna vilket teoretiskt skulle optimera solfångareffekten. Det andra är att utnyttja solfångarna primärt till tappvarmvattensystemet och endast ladda energibrunnarna vid värmeöverskott.