Nyheter Projekt

Optimal fönsterstorlek

Kategori: Forskning
Start:
Slut: 2019-07-29
Kontakt: stefan.olsson@energikontorsydost.se, Tel: 070-989 01 81

I juni presenterade Ida Andersson sitt examensarbete på Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik. Titeln är Optimal fönsterstorlek, en optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast.